Uuendatud 13.03.

Kõik piirangud kehtivad esimese maini, kui pole teisiti teatatud.

Uksed lähevad kaardirežiimile. Tudengid ei pea viibima koolis.

Avalikud üritused jäävad kõik ära. Rektoraadis on kokku lepitud, et kuni 15 in võivad toimuda füüsiliselt, kuid kõik suuremad üritused – elektroonilised vahendid. See tähendab seda, et kõik ITÜKi üritused jäävad 1. maini ära. Ürituste kohta, mis toimuvad pärast 1. maid, ei ole veel infot.

ITÜK soovitab liikmetel ning teistel tudengitel mitte viibida ülikooli ruumides, sh ITÜKi Kolledži või IT-maja ruumides.

Ülikoolis jätkub akadeemiline tegevus samamoodi nagu enne v.a auditoorsed tunnid. See tähendab, et üldjuhul jäävad loengud ära. Tööd ei tehta haiguse korral; haiguse korral teavitada oma vahetut juhti. Kogu õpe on viidud e-õppe ja kaugõppe peale üle, aine eest vastutav õppejõud peab deklareerunud tudengitele andma info, kuidas edaspidi saavad tudengid arvestuse.

Üritused: Kõik avalikud üritused jäävad ära. Kuni 15-pealised töö- ja haridusüritused võivad toimuda, sellest enam on keelatud. Kõik suuremad üritused peaksid toimuma läbi elektroonsete vahendite.

Raamatukogu: sulgeb alates esmaspäevast lugemissaali, kuid raamatute laenutamist ja tagastamist jätkatakse, samuti nõustamist meili ja telefoni teel. Raamatukogu tööpäevil 9.00-16.00; nv suletud. E-ressursid jätkuvad, samuti kogude korrastamine ja arhiivindus jms. Võimaldab võimalikult paljudel töötajatel kaugtööd.

Spordihoone: suletud alates esmaspäevast. Kõik treeningud katkevad, jõusaal on suletud.

Kultuurikeskus ja kollektiivid: kõik planeeritud üritused on tühistatud. Proovid tehakse sisemise kokkuleppe alusel, kuid üle 100-pealisi üritusi, sh proove, ei tohiks toimuda; ministeerium on öelnud, et kõik huvitegevused võiksid ära jääda koolides ja gümnaasiumidel – sellest tulenevalt soovitatakse ka meil ära jätta.

Sööklad ja toitlustus: kõigiga on lepingud. Lepingujärgselt on kohustus toitlustust pakkuda, kuid kui tudengeid pole piisavalt, siis mõned toitlustuskohad ilmselt sulguvad; ei tea veel, millised – läbirääkimised käivad.

Praktikumid, laboritunnid, eksamid: auditoorne õppetöö lõpetatakse ja see hõlmab neid kõiki. Need tuleb kõik ümber korraldada, neist ei toimu midagi.

Eksamid tuleb korraldada tulevikuinfo põhjal – lükata hilisemale perioodile või kasutada alternatiivseid meetodeid, e-õpet.

Kui on pereliige karantiinis, peaks tudeng või töötaja koju jääma. Kui pole põhjust arvata, et pereliige on kokku puutunud nakatunuga (nt laps on kodus lihtsalt kooli sulgemise tõttu), ei ole kohustuslik koju jääda.

Kuidas see mõjutab lõpetamist? Eriolukord on uus ning vastuseid hetkel ei ole. Praegu pole põhjust arvata, et kooliaasta pikeneks. Õppetöö ei tohi ära jääda ning tuleks läbi viia distantsõppe vormis. Ei ole põhjust arvata, et peaks õppetöö pikenema.

Lõputööd ja tähtajad: kaitsmised ei ole veel mõjutatud. Kui nt on vaja viibida laboris, seda ei piirata.